Företagslån ska alltid återbetalas

Ett av de enklaste sätten att få in pengar till ett företag är att ta ett företagslån. Ett företagslån ska alltid återbetalas och det är även förenat med andra kostnader som räntebetalningar och uppläggningsavgifter. Ett företagslån är en tillfällig lösning som är flexibel. En fördel med företagslån är att varken aktiekapitalet eller ägandeskapet påverkas vilket andra kapitalanskaffningar kan göra.