Företagslån – vad kostar det?

Alla företag kan behöva ta ett lån för att verksamheten ska fungera, hos företagslån.net. Har du ett nystartat företag kanske du behöver pengar för att utveckla och köpa in olika varor och tjänster. Du kan också behöva pengar för att anställa rätt kompetens till företaget eller för att marknadsföra din produkt. Ett företag som har funnits ett antal år kan behöva få in kapital för att klara av en tillväxt, till exempel för att utveckla en ny produkt eller för att växa på en ny geografisk plats. Låna till företagetSedan finns det också företag som behöver ett lån för att klara en ekonomisk svacka. I de fallen är det viktigt att pengarna som lånas verkligen ökar omsättningen och kassaflödet så att lånet inte blir en till kostnad som företaget måste klara av.

För att ett företagslån ska bli så bra som möjligt är det viktigt att bestämma vilken typ av företagslån som passar bäst och vilken långivare som ger de bästa villkoren. Det är också viktigt att räkna på lånet så att företaget har råd att betala tillbaka lånebeloppet med räntor och eventuellt andra kostnader.

Olika kostnader för ett lån
När en bank eller ett annat låneinstitut lånar ut pengar innebär det en risk. Det är nämligen alltid en risk att låna ut pengar. För att risken ska bli så liten som möjligt ställer långivaren upp vissa villkor som låntagaren måste acceptera. Låntagaren i det här fallet är företaget. Lånevillkoren specificerar hur företagslånet ska betalas tillbaka med amorteringar, räntor och eventuellt andra avgifter. Det är alltså väldigt viktigt att läsa och förstå långivarens villkor innan man skriver under lånepappret.

• Amortering
Amortering är det belopp som företaget ska betala till långivaren vid varje betalningstillfälle. I amorteringsplanen finns villkoren för amorteringen. Där bestäms hur stort beloppet på amorteringen ska vara och när det ska betalas. I de flesta fall ska amorteringen betalas tillsammans med avtalad ränta månadsvis. Det finns dock företagslån som sätts upp med andra villkor. Då ska amorteringen betalas en gång per kvartal eller en gång varje år. Det finns också lån som är amorteringsfria. I de fallen ska hela lånet betalas tillbaka när lånet har löpt ut.

• Ränta
Ränta är den kostnad som företaget måste betala för lånet. Räntan anges normalt som en procentsats. Det är långivaren som bestämmer räntesatsen men självklart kan räntesatsens nivå förhandlas fram mellan långivaren och låntagaren. Faktorer som kan påverka vilken ränta företaget får är uppvisad affärsplan, företagets omsättning, kassaflödet, hur återbetalningsförmågan ser ut, kreditvärdigheten, skulder och om företaget har några betalningsanmärkningar. Enkelt kan man säga att ju högre risk långivaren anser att lånet är desto högre blir räntan. Det är ofta en fördel att jämföra olika långivare för att se vilka räntor som kan erbjudas. Det finns också långivare som istället för att lägga på en kostnad i form av en ränta till lånet lägger på en fast avgift på den amortering som ska betalas.

• Övriga avgifter
Här kan dölja sig flera olika avgifter. En del banker och andra långivare tar till exempel ut en uppstartsavgift eller en administrationsavgift. Ibland kallas dessa avgifter för uppläggningsavgifter, och de betalas en gång ofta i samband med första betalningstillfället. Det kan också finnas andra avgifter förknippade med ett företagslån. Det kan till exempel vara aviseringsavgifter och fakturaavgifter. Och en amortering som inte betalas i tid kan generera en påminnelseavgift.

Amorteringar, räntekostnader och övriga avgifter är alltså olika kostnader för ett lån. Innan ditt företag ska ansöka om ett lån är det därför viktigt att jämföra kostnaderna och räkna på hur mycket lånet kommer att kosta.